EN
Start Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego", zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych).
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wydruk podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na wydruk podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”.
Więcej

Zapytania ofertowe - Usługa przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych).
Więcej

Informacja dot. zapytania ofertowego na "usługę przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych)"

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 12 listopada 2014 r. nie uzyskaliśmy
zgody na realizację zadania od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych na usługę przygotowania narzędzi multimedialnych (gier
edukacyjnych). W związku z powyższym zgodnie z zapisami ujętymi w zapytaniu
ofertowym, postępowanie z dnia 28 października 2014 r. zostało zamknięte
bez dokonania wyboru. Jednocześnie informuję, iż w zapytaniu wykryto błąd w
opisie punktu IX. kryteria oceny (brak części tekstu), za który
przepraszamy.
Więcej

Zapytania ofertowe: Wydruk podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na wydruk podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”.
Więcej

Zapytania ofertowe - Usługa przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów multimedialnych (gier edukacyjnych).
Więcej

Informacja dot. zapytania ofertowego na "usługę przygotowania materiałów multimedialnych"

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie informuje, że zapytanie ofertowe na "usługę przygotowania materiałów multimedialnych" zostało anulowane, ponieważ nie uzyskano zgody na realizację zamówienia od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Więcej

Zapytania ofertowe: materiały multimedialne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów multimedialnych.
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę tłumaczenia podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych” z j. angielskiego na j. polski

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego", zakończyła postępowanie w formie zapytania ofertowego na na usługę tłumaczenia podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych” z języka angielskiego na język polski.
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na obsługę cateringową podczas konferencji

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na obsługę cateringową podczas konferencji.
Więcej

Zapytania ofertowe: obsługa cateringowa podczas konferencji

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową podczas konferencji.
Więcej

Informacja dot. zapytania ofertowego na "Usługę tłumaczenia podręcznika z języka polskiego na język angielski"

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie informuje, że zapytanie ofertowe na "Usługę tłumaczenia podręcznika "Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych" z języka polskiego na język angielski" pozostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie uzyskano zgody na realizację zamówienia od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały promocyjne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na materiały promocyjne.
Więcej

Zapytania ofertowe na usługę tłumaczenia podręcznika "Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych" z języka polskiego na język angielski

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia podręcznika "Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych" z języka polskiego na język angielski.
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wydruk i skład podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na wydruk i skład podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”.
Więcej

Zapytania ofertowe: Materiały promocyjne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na: Materiały promocyjne.
Więcej

Zapytania ofertowe: Wydruk i skład podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania ofert na: Wydruk i skład podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kampanię AdWords

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – projekt "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego", zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na kampanię AdWords.
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie i dystrybuowanie newslettera

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na przygotowanie i dystrybuowanie newslettera: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji, 79416000-3 Usługi public relations.
Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kampanię AdWords

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, zakończył postępowanie w formie zapytania ofertowego na kampanię AdWords: 79341000-6 (Usługi reklamowe i marketingowe).
Więcej

« 1 | 2 |
Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy