EN

Upowszechnianie projektu na XXIX Posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacji i Szkolnictwa wyższego PO KL

Biuro Projektu z przyjemnością informuje, że w dn. 28 lutego 2014 r. na XXIX Posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacji i Szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego został zaprezentowany produkt finalny projektu "Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego".

Program Posiedzenie KST


  • 10:15 – 10:30 Rejestracja uczestników.
  • 10:30 – 10:40 Powitanie oraz prezentacja programu XXIX posiedzenia KST Edukacja i Szkolnictwo wyższe (Pani Urszula Załuska, Przewodnicząca KST).
  • 10:40 – 11:55 Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego – „PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco” realizowanego przez Wydawnictwo Bohdan Orłowski – prezentacja produktu, dyskusja z udziałem eksperta, wypracowanie uchwały, głosowanie.
  • 11:55 - 13:10 Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego – „Strategia wolnych i otwartych implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych” realizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania – prezentacja produktu, dyskusja z udziałem eksperta, wypracowanie uchwały, głosowanie.
  • 13:10 – 13:20 Przerwa kawowa
  • 13:20 – 13:40 Prezentacja wyników I fazy testowania produktu finalnego w ramach projektu „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  • 13:40 – 14:00 „Zagrożenia cyberprzestrzeni - kompleksowy program rozwoju dla pracowników służb społecznych” – prezentacja produktu finalnego projektu innowacyjnego realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie (IX Priorytet PO KL).
  • 14:00 – 15:00 Lunch


Prezentacja produktu finalnego "Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program rozwoju dla pracowników służb społecznych" była działaniem upowszechniającym, którego głównym celem jest szeroka, kompleksowa i rzetelna informacja o produkcie finalnym tj. program ujęty w podręczniku umożliwiający włączenie tematu zagrożeń i przeciwdziałania ich skutkom do procesu kształcenia kadr służb społecznych (w tym pracowników socjalnych). Działania upowszechniające mają na celu zapoznanie, a w dalszej konsekwencji, zainteresowanie projektem, wszystkich grup docelowych projektu.


Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy