EN

Szkolenie dla pracowników służb społecznych

Rozpoczynamy kolejny etap ponadnarodowego projektu „PI-PWPZagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”.

W najbliższym czasie skupimy się na testowaniu opracowanego produktu – Kompleksowego programu rozwoju pracowników służb społecznych. Sprawdzenie działania innowacyjnego produktu w sytuacji rzeczywistej jest zasadniczą i najważniejszą częścią projektu.

W  etapie testowania uczestniczyć będą zarówno użytkownicy (osoby szkolące pracowników socjalnych), jak i odbiorcy produktu (pracownicy socjalni). Testowanie polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu szkoleń w obszarze:

1.       zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego:

przedstawimy najważniejsze zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego związane z Internetem, które uznane zostały za jednostki chorobowe lub są na etapie obserwacji związanej z zaliczeniem ich do zaburzeń chorobowych. Szczegółowo omówione zostaną problemy związane z dolegliwościami wzroku i układu kostno-szkieletowego. Odpowiemy na pytania: jak rozpoznać zespół uzależnienia od Internetu? Co oznacza zespół RSI? Co to jest cyberprzemoc i  na czym polega cyberbulling?

2.       zagrożenia społeczno-wychowawcze:

nowe technologie mają także swą ciemną stronę. Podczas szkolenia skupimy się na czterech obszarach: pedofilii w sieci, pornografii, sekstingu oraz sektach. Ponadto powiemy jak diagnozować tego typu zagrożenia oraz jak z nimi walczyć.

3.       zagrożenia związane z uzależnieniami:

przedmiotem szkolenia będą zagadnienia zawiązane z grami komputerowymi oraz uzależnieniem od komputera i Internetu (infoholizm).

4.       cyberprzestępstwa:

czy Twoje pieniądze są bezpieczne w sieci? Czy właściwie chronisz swoją prywatność? Czy jesteś pewien, że nie łamiesz praw autorskich? Te problemy oraz inne, związane z cyberprzestępczością oraz nadużyciami w sieci będą przedmiotem szkolenia.


UWAGA! Szkolenie obejmie 150 pracowników socjalnych oraz 15 osób szkolących pracowników socjalnych, którzy podzieleni zostaną na 15 grup liczących 11 osób. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu zobligowana jest do uczestnictwa we wszystkich 4 modułach. Każdy moduł trwa 8 godz. dydaktycznych. 

Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa

Zawartość tematyczna szkoleń

Więcej informacji na profilu Facebook

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy