EN
Start O projekcie

O projekcie Zagrożenia cyberprzestrzeni

Pod wpływem mediów i technologii informacyjnych, zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące patologie społeczne i dysfunkcje oraz marginalizację rodziny. Jednocześnie pojawiają się nowe, mające ścisły związek ze specyfiką świata wirtualnego. Problemy dotykają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Najnowsze technologie przynoszą wiele korzyści, ale jednocześnie mogą być narzędziem przestępczości teleinformatycznej, stosowania różnorodnych tradycyjnych form przemocy i nowych ich odmian związanych z przebywaniem w świecie wirtualnym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Powstanie produktu pozwoli na uzupełnienie luki w istniejącym systemie kształcenia kadr służb społecznych o zagadnienia związane z cyberprzestrzenią.

Wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju wyposaży pracowników służb społecznych w szerszy zasób kompetencji i instrumentów wykonawczych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej.

Korzyści dla użytkowników projektu – pracowników instytucji kształcących kadry służb społecznych (pracowników socjalnych)

Wzbogacenie wiedzy na temat:

 • zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • zagrożeń społecznych, wychowawczych, zdrowotnych, moralnych mających miejsce w cyberprzestrzeni

Udział w cyklu  szkoleń dla pracowników służb społecznych obejmujących następujące zagadnienia:

 • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
 • zagrożenia społeczno-wychowawcze
 • zagrożenia związane z uzależnieniami
 • cyberprzestępczość i nadużycia


Dostęp do innowacyjnego programu edukacyjnego jako narzędzia pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni.

Korzyści dla odbiorców projektu – pracowników służb społecznych

 • Umiejętność rozpoznawania (diagnozy) nowych zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń oraz ich skutków społecznych m.in.:

 • infoholizm
 • cyberprzestępstwa
 • uzależnienia
 • Doskonalenie kwalifikacji w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii związanej z zagrożeniami cyberprzestrzeni.

 • Przygotowanie do nowych zawodów i specjalizacji.

 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie:

 • Wiedzy
 • Diagnozy
 • Umiejętności praktycznych

Korzyści ogólnospołeczne

 • Podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń i uzależnień występujących w świecie rzeczywistym oraz świecie wirtualnym, w tym:

 • zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne
 • zagrożeń społecznych,
 • zagrożeń wychowawczych
 • zagrożeń zdrowotnych
 • zagrożeń moralnych
 • Wzrost poziomu wiedzy z zakresu cyberprzestrzeni rodziców, nauczycieli, wychowawców.

 • Wzrost oddziaływań profilaktycznych odnoszących się do zagrożeń cyberprzestrzeni.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014. Budżet projektu obejmuje kwotę 1 332 730 złotych.  

O kolejnych etapach realizacji projektu, bieżących wydarzeniach i działaniach dotyczących programu będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej, w newsletterze oraz na plakatach i broszurach dostępnych na uczelni.

Komentarze

Dodany: 03.01.2013  przez zaciekawiona
Bardzo ciekawy projekt! Ciekawe tylko czy działania w ramach projektu odniosą zamierzony efekt...obecnie cyberprzestrzeń generuje wiele zagrożeń, o których nie mamy świadomości.
Dodany: 24.07.2013  przez pracownik socjalny-
Pracuję z kilkoma środowiskami,gdzie zaniedbywane są dzieci już w okresie niemowlęctwa z powodu uzależnienia "od komputera" rodziców.
Rodzice tracą poczucie czasu, zaniedbują pory karmienia, wymagają od dzieci,które jeszcze nie mówią, aby milczały.
Dodany: 24.10.2013  przez pracownik świetlicy
Dobrze byłoby, aby do tego włączyć pracowników świetlic środowiskowych. Grupa samych pracowników socjalnych to niepotrzebne ograniczenie dla innych pracowników OPS. A wielka szkoda, bo z dziećmi pracują jednak świetlice.

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy