EN
Start Eksperci

Eksperci

Eksperci merytoryczni w projekcie PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego


  • Prof. dr hab. Józef Bednarek

Pedagog, dydaktyk, medioznawca. Wykładowca akademicki.

Zainteresowania badawcze: świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.

Doświadczenie: prof. dr hab. Józef Bednarek pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor wielu książek autorskich i pod redakcją. Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których wygłaszał referaty oraz komunikaty z własnych badań. Kierownik projektów badawczych. Promotor prac doktorskich i magisterskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Prof. Józef Bednarek pełni wiele funkcji w organizacjach i stowarzyszeniach. Jest m.in. wiceprzewodniczącym w Zespole ds. Bezpieczeństwa Dziecka w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP.

  • Prof. Velta Lubkina

Pedagog oraz dydaktyk. Kierownik wielu projektów badawczych. Promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Wykładowca w Rezekne Higher Education Institution na Łotwie.

Zainteresowania badawcze: socjalizacja osobowości, procesy resocjalizacyjne, profesjonalna edukacja w kontekście zrównoważonego rozwoju i współpracy z partnerami społecznymi.

Doświadczenie: prof. dr Velta Lubkina jest dyrektorem Personality Socialization Research Institute (PSRI) na Łotwie. W PSRI koordynuje programem studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika. Od wielu lat uczestniczy w grupach roboczych UE opracowujących rozwój europejskich programów studiów. Prelegent wielu międzynarodowych i krajowych konferencji. Ekspert i doradca  projektów, programów i seminariów dotyczących socjalizacji oraz edukacji.

  •  Prof. Gilberto Marzano

Pedagog oraz konsultant. Koordynator wielu projektów badawczych. Autor licznych publikacji naukowych i technicznych. Członek zarządu i wykładowca na studiach doktoranckich na Uniwersytecie w Udine we Włoszech. Kierownik Technological Laboratory of Personality and Socialization Research Institute w Rezekne Augstskola (Łotwa). Członek zarządu Uniwersytetu Liberta (Włochy).

Zainteresowania badawcze: informatyka, zarządzanie dokumentacją, ochrona zasobów cyfrowych i antropologia społeczna.

Doświadczenie: prezes prywatnego instytutu badawczego non profit (Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia). Profesor na Uniwersytecie w Trieste. Stale pracuje nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań komputerowych. Prowadził badania w dziedzinie wyszukiwania informacji i antropologii. Prof. Gilberto Marzano odpowiedzialny jest za rozwój wielu systemów informatycznych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów.

    • Dr Anna Andrzejewska

Pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, specjalista w zakresie zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Wykładowca akademicki.

Zainteresowania badawcze: pedagogika, psychologia, edukacja medialna, cyberprzestrzeń, patologie społeczne w cyberprzestrzeni.

Doświadczenie:

dr Anna Andrzejewska pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Kierownik i realizator wielu edukacyjnych etiud filmowych i aplikacji multimedialnych z powyższych obszarów wiedzy. Pełni liczne funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach społecznych. Dr Andrzejewska jest m.in. członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dziecka w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP.

  • Dr Ewa Karolina Flaszyńska

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności polityka społeczna. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna, dialog społeczny. 

Doświadczenie: dr Ewa Karolina Flaszyńska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany w Warszawie. Wcześniej pełniła funkcję m.in. Kierownika w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz Naczelnika Wydziału Instytucjonalnej Obsługi i Programów Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dr Flaszyńska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od lat prowadzi badania w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Uczestniczka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, kursów, szkoleń z zakresu polityki rynku pracy i polityki społecznej oraz funduszy Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii. Prowadziła również gościnne wykłady na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Tokio.

  • Mgr Wojciech Duranowski

Dyrektor Działu Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Zajmuje się działalnością rozwojową uczelni, pozyskiwaniem środków unijnych, rozszerzaniem współpracy międzynarodowej oraz badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelni.

Zainteresowania badawcze: zarządzanie międzykulturowe, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna, społeczeństwa Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Doświadczenie: mgr Wojciech Duranowski jest doradcą i ekspertem wielu projektów realizowanych na uczelni WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Prelegent oraz wykładowca na zagranicznych uczelniach. Wielokrotny organizator i uczestnik delegacji zagranicznych oraz konferencji. Inicjator współpracy z czołowymi uczelniami w Europie i Azji. Posiada bogatą wiedzę oraz znajomość Programów Unii Europejskiej dla szkół wyższych i umiejętność kierowania wielokulturowym zespołem ludzkim.

  • Dr Łukasz Tomczyk

Pedagog i informatyk, specjalista w dziedzinie nowych mediów.

Zainteresowania badawcze: zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego, edukacji permanentnej (szczególnie oświaty dorosłych) oraz interakcji człowieka z komputerem.

Doświadczenie: dr Łukasz Tomczyk współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Członek licznych stowarzyszeń naukowych i edukacyjnych m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz Stowarzyszenia Gerentologów Społecznych. Prelegent i uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce TI. Dr Łukasz Tomczyk jako ekspert udziela się w wielu projektach badawczych m.in. w WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.


 
Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy