EN

PRODUKT FINALNY

Publikacja "Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych" powstała w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy w związku z zagrożeniami generowanymi przez cyberprzestrzeń. Wdrożenie innowacyjnego programu ujętego w tej publikacji ma na celu wyposażenie pracowników służb społecznych w szerszy zakres kompetencji i instrumentów wykonawczych.

W ramach publikacji wyodrębniono sześć części obejmujących następujące zagadnienia:
  • służby społeczne wobec zagrożeń cyberprzestrzeni,
  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze,
  • zagrożenia związane z uzależnieniami,
  • cyberprzestępstwa.
Do pobrania:
PRODUKT FINALNY - wersja polska
PRODUKT FINALNY - wersja angielska (english version)

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.


Publikacja powstała w ramach projektu pt. „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer Umowy: UDA-POKL. 09.02.00-14.06211-00. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Publikacja została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy