EN

Etap testowania - raport z ewaluacji wewnętrznej

W ramach projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, przygotowano na etapie testowania Raport z ewaluacji wewnętrznej.

Celem badania było zebranie opinii uczestników szkoleń na temat produktu i realizowanych w jego oparciu szkoleń. Program opracowany w formule podręcznika (składającego się z czterech modułów tematycznych) może być wykorzystywany przez instytucje i osoby kształcące i szkolące pracowników służb społecznych oraz w codziennej pracy. Należy podkreślić, że dzięki zastosowanej konstrukcji podręcznika można wybierać i korzystać w dowolnej kolejności z modułów w zależności od zapotrzebowania zarówno odbiorców jak i użytkowników.

Szkolenie dla każdej z grup obejmowało 40 godzin szkoleniowych podzielonych na cztery 8 godzinne bloki tematyczne:
  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego;
  • zagrożenia społeczno – wychowawcze;
  • zagrożenia związane z uzależnieniami;
  • cyberprzestępczość i nadużycia.


Raport z ewaluacji wewnętrznej 

Prezentacja z ewaluacji wewnętrznej 

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy