EN

Produkt - kompleksowy program dla pracowników służb społecznych

Produktem finalnym jest program rozwoju pracowników służb społecznych w formie podręcznika, który ma na celu przygotowanie pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń.

Opracowanie ma na celu wypełnić lukę w obecnym systemie kształcenia kadr służb społecznych o zagadnienia związane z tą tematyką. Opiera się na sprawdzonych teoriach, wynikach badań i zaleceniach ze szczebla administracji centralnej oraz środowiskowej (lokalnej) w zakresie potrzeb kształcenia i doskonalenia specjalistycznych kadr.

W ramach publikacji wyodrębniono następujące zagadnienia:

  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze,
  • zagrożenia związane z uzależnieniami,
  • cyberprzestępstwa i nadużycia,
  • kształcenie - metodyka kształcenia pracowników służb społecznych, rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje, ćwiczenia, dobre praktyki,
  • służby społeczne i ochrona dzieci.

Przekazujemy Państwu część produktu finalnego - Kompleksowy programu dla pracowników socjalnych, który powstał w ramach projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego". Jeżeli chcą Państwo przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki społecznej w Polsce, prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej podręcznik. Ankiety prosimy przesyłać na e-mail: cyberprzestrzen@wspkorczak.eu.

W czerwcu 2013 roku będą Państwo mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach testujących całość produktu, który otrzymają Państwo wraz z materiałami szkoleniowymi.

Pliki do pobrania:


Prezentacja produktu

Ankieta dla osoby kształcącej/szkolącej kadry służb społecznych

Ankieta dla pracowników socjalnych

Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych - podręcznik

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy