EN

Etap testowania - raport z ewaluacji zewnętrznej

W ramach projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, przygotowano na etapie testowania Raport z ewaluacji zewnętrznej.

Głównym celem badania, była ocena produktu finalnego projektu "Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”, a w szczególności dokonanie weryfikacji, czy produkt ten odpowiada zamierzeniom projektu oraz na ile zastosowane podejście jest lepsze, skuteczniejsze i bardziej atrakcyjne od metod dotychczas stosowanych. Natomiast celem samego projektu było wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Jak powyżej powiedziano, przedmiotem badania był produkt finalny projektu, tj. program szkolenia oraz specjalnie opracowany podręcznik dla pracowników instytucji pomocy społecznej. Ponadto przeanalizowano dokumentację projektową oraz informacje na temat innych inicjatyw, podejmowanych do tej pory na terenie Polski, a dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście społecznym.

W toku realizacji badania zastosowano zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze, to jest: analizę dokumentów, indywidualne wywiady pogłębione, ankietę audytoryjną PAPI oraz zogniskowany wywiad grupowy.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Prezentacja z ewaluacji zewnętrznej

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy