EN
Start Dokumenty

Dokumenty

PRODUKT FINALNY

Publikacja "Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych" powstała w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy w związku z zagrożeniami generowanymi przez cyberprzestrzeń. Wdrożenie innowacyjnego programu ujętego w tej publikacji ma na celu wyposażenie pracowników służb społecznych w szerszy zakres kompetencji i instrumentów wykonawczych.
Więcej

Etap testowania - raport z testów kompetencyjnych

W ramach projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" przygotowano Raport z badań oparty na analizie wyników testów kompetencyjnych
przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń.
Więcej

Etap testowania - raport z ewaluacji zewnętrznej

W ramach projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, przygotowano na etapie testowania Raport z ewaluacji zewnętrznej.
Więcej

Etap testowania - raport z ewaluacji wewnętrznej

W ramach projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, przygotowano na etapie testowania Raport z ewaluacji wewnętrznej.
Więcej

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla pracowników służb społecznych z obszaru zagrożeń cyberprzestrzeni.
Więcej

Produkt - kompleksowy program dla pracowników służb społecznych

Produktem finalnym w projekcie "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" jest program rozwoju pracowników służb społecznych w formie podręcznika pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni – kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”.
Więcej

Strategia wdrażania projektu - prezentacja

Strategia wdrażania innowacyjnego projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego". Strategia została przygotowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).
Więcej

Doświadczenia wdrażania programów dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni wśród pracowników socjalnych

Opracowanie pt. "Doświadczenia wdrażania programów dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni wśród pracowników socjalnych" powstało w ramach innowacyjnego projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego". Autorem tekstu jest mgr inż. Łukasz Tomczyk ekspert merytoryczny w projekcie.
Więcej

Prezentacja z danych zastanych dot. użytkowników i odbiorców projektu

Prezentacja z danych zastanych dotyczących użytkowników i odbiorców projektu
„PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”.
Więcej

Diagnoza i analiza pracowników instytucji kształcących i szkolących kadry służb społecznych w tym pracowników socjalnych

W ramach innowacyjnego projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego" zostały zrealizowane badania ilościowe pt. Diagnoza i analiza pracowników instytucji kształcących i szkolących kadry służb społecznych w tym pracowników socjalnych.
Więcej

Materiały promocyjne projektu

Plakat i ulotka innowacyjnego projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego".
Więcej

Wstecz

Newsletter

Bądź na bieżąco!


Galeria zdjęć


Partnerzy