PL

"Edukacja dla bezpiecznej cybeprzestrzeni. Jak diagnozować i przeciwdziałać problemom świata wirtualnego?"

W dniu 27 października 2014 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: "EDUKACJA DLA BEZPIECZNEJ CYBERPRZESTRZENI. Jak diagnozować i przeciwdziałać problemom świata wirtualnego?" w ramach projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”.

Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej zainaugurował konferencję i przedstawił działania, zaplanowane w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w sieci. 

W kolejnej części konferencji prezentację wygłosił prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. Janusza Korczaka w Warszawie. Prezentacja dotyczyła nowych kwestii socjalnych jakimi są zagrożenia w świecie wirtualnym.


Pozostałe referaty wygłosili eksperci w składzie:
  1. Marcin Bochenek (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)– "Bezpieczny Internet dla najmłodszych - szanse i wyzwania"
  2. Joanna Lizut (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, koordynator projektu "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego") - informacja nt. produktu finalnego projektu
  3. Angelika Wiśniewska (Ośrodek Rozwoju Edukacji) - "E-podręczniki nie zastąpienia, lecz dopełnienie"
  4. Dr Łukasz Tomczyk (ekspert w projekcie "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego)„Psychospołeczne funkcjonowanie cyfrowych autochtonów w sieci w kontekście e-zagrożeń”
  5. Michał Golemo  (Stowarzyszenie Miasta w Internecie) - „Edukacja Cyfrowa osób dorosłych na przykładzie projektu Polska Cyfrowa Równych Szans”

     

Warsztaty poprowadzili:

Warsztat I – Cyberzagrożenia i nowe technologie,prowadzący: dr Arkadiusz Durasiewicz, Wojciech Duranowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Warsztat II - Gra online i offline jako narzędzie edukacji na rzecz bezpiecznego Internetu, prowadzący: dr Agnieszka Wrońska, Martyna Różycka, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.

Konferencję moderował dr hab. prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie Mirosław Grewiński.


W konferencji uczestniczyły osoby, które są pracownikami systemu oświaty i przedstawicielami władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce.


Konferencja była objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej.


Projekt „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Back

Newsletter

Latest news!


Photo gallery


Partners