PL

Podsumowanie międzynarodowej konferencji „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe wyzwanie dla systemu pomocy społecznej"

W dniach 9-10 września 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Przyszłość kształcenia służb społecznych w obszarze cyberzagrożeń” w ramach projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”.

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie rozpoczął konferencję słowami „że w ramach projektu powstał praktyczny, kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, który przyczyni się do zmiany jakości polityki społecznej nie tylko w woj. mazowieckim, ale także w całej Polsce”.

W konferencji uczestniczyły osoby, które biorą udział w procesie kształcenia szerokorozumianego grona pracowników służb socjalnych, pracowników służb społecznych m.in. taki placówek jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, domy opieki społecznej, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz sektor NGO.

Referaty wygłosili eksperci w składzie:

 1. Prof. Mirosław Grewiński – „Wyzwania dla systemu pomocy społecznej w kontekście nowych ryzyk socjalnych”
 2. Prof. Velta Lubkina – „E-zagrożenia na Łotwie”
 3. Dr Svetlana Ušča – „Użytkowanie Internetu na Łotwie”
 4. Prof. Artis Teilans – „Zarządzanie dla bezpieczeństwa w Internecie”
 5. Prof. Gilberto Marzano – „Zagrożenia na portalach społecznościowych”
 6. Dr Łukasz Tomczyk – „E-zagrożenia wśród dzieci i młodzieży – studium badań własnych”
 7. Dr Arkadiusz Wąsiński – „Cyberprzestrzeń zagrożeniem dla integralności rodziny czy nowe wyzwanie wychowawczedla współczesnego rodzica?”
 8. Dr Agnieszka Wrońska (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) – „Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie – doświadczenia NASK”
 9. Dr Ewa Flaszyńska – „Prewencja i interwencja w pomocy społecznej w obliczu cyberzagrożeń”
 10. Wojciech Duranowski – „Nowe technologie w pracy socjalnej – szanse i zagrożenia”

 

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty praktyczne:

 • Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zagrożenia społeczno-wychowawcze
 • Zagrożenia związane z uzależnieniami
 • Cyberprzestępczość i nadużycia
 • Metodyka kształcenia w obszarze cyberzagrożeń

 

Projekt „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Back

Newsletter

Latest news!


Photo gallery


Partners