PL

Możliwość bezpłatnego wdrożenia programu "Zagrożenia cyberprzestrzeni" w instytucjach szkolących i uczących

Biuro Projektu informuje, że w ramach etapu upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki istnieje możliwość wdrożenia w instytucjach szkolących i uczących pracowników służb społecznych (firmy szkoleniowe, szkoły wyższe, szkoły zawodowy etc.) programu nauczania „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”. Program w powyższych instytucjach może być włączony w ramach przedmiotu specjalnościowego, fakultatywnego lub w formie kursu.

W przypadku włączenia programu rozwoju w obszarze cyberzagrożeń do programu kształcenia ogólnego w instytucji kształcącej pracowników służb społecznych, konieczna jest zgoda władz placówki i podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

 

Korzyści dla instytucji wdrażających program nauczania:

  • wparcie eksperckie
  • zorganizowanie seminarium dla pracowników
  • otrzymanie 25 podręczników „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych
  • informacje na temat projektu i produktu (plakaty, foldery, ulotki itp.)
  • promocja działań wdrażających przez Instytucje zewnętrzne

 

Budowa podręcznika jest tak skonstruowana, że można dobierać odpowiednie treści w zależności do zapotrzebowania użytkowników np. studentów, pracowników socjalnych, psychologów etc.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom razem możemy podnieść kwalifikacje pracowników służb społecznych, nauczycieli i innych osób zainteresowanych problematyką cyberzagrożeń w województwie mazowieckim, co finalnie przyczyni się we wdrożenie innowacyjnego programu do systemu nauczania.

Wdrożenie jest bezpłatneDodaj komentarz


Drukuj stronę Back

Newsletter

Latest news!


Photo gallery


Partners