PL

Kurs e-learningowy "Zagrożenia cyberprzestrzeni"

Biuro Projektu serdecznie zaprasza na e-learningowy kurs "Zagrożenia cyberprzestrzeni"

Głównym celem kursu  jest przygotowanie przedstawicieli  takich profesji jak: nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ochotniczych hufców pracy, świetlic środowiskowych oraz sektora NGO, do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń.

Ramowy program kursu

W ramach kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:
  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym: cyfrowa demencja oraz inne formy e-zagrożeń jako nowe następstwa nieprawidłowego użytkowania mediów elektronicznych, cyberprzemoc, samobójstwa z inspiracji sieci
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze, w tym: pedofilia w sieci, pornografia, seksting, działalność sekt
  • zagrożenia związane z uzależnieniami, w tym: uzależnienie od gier komputerowych i infoholizm
  • cyberprzestępstwa, w tym: zagrożenia dla pieniędzy, zagrożenia dla komputera, zagrożenia dla prywatności, treści szkodliwe i nielegalne, zagrożenia dla urządzeń mobilnych, cmentarze danych

Sylwetka absolwenta

Słuchacz zna  skalę, definicję,  zasięg oraz  przyczyny podstawowych zagrożeń cyberprzestrzeni, umie rozpoznawać symptomy problemów, potrafi postawić diagnozę, zna instytucje wsparcia.


Kierownik kursu

Joanna Lizut, j.lizut@wspkorczak.eu


Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie elektronicznej (formularz zgłoszeniowy).

Opłatę za szkolenie należy wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie. Dane do przelewu i informacje dodatkowe znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.


Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

tel. 22 8236623 wew. 112

podyplomowe@wspkorczak.eu

kursy@wspkorczak.eu

Dodaj komentarz


Drukuj stronę Back

Newsletter

Latest news!


Photo gallery


Partners