PL

KONFERENCJA "ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ”

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

„Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe wyzwanie dla systemu pomocy społecznej"

Threats of cyberspace as a new challenge for social services workers


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w procesie kształcenia szerokorozumianego grona pracowników służb społecznych, pracowników służb społecznych m.in. taki placówek jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, domy opieki społecznej, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicze hufce pracy, świetlice środowiskowe oraz sektor NGO oraz przedstawicieli władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki społecznej w Polsce.


Referaty wygłoszą: Eksperci  z obszarów polityki społecznej, pracy socjalnej i nowych mediów z Polski i Europy

Warsztaty poprowadzą: Specjaliści w zakresie dydaktyki i  pedagogiki medialnej

Termin: 9-10 września 2014 r.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa, sala 30


Ramowy program konferencji:

I dzień – 9 września 2014

 930 – 1000 rejestracja uczestników, powitalna kawa

1000 – 1015 przywitanie Uczestników, otwarcie konferencji przez Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. Janusza Korczaka prof.Juliana Auleytnera

1015 – 1045 informacja nt. produktu finalnego projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”, koordynatorka projektu p. Joanna Lizut

10 45– 1215 referaty Ekspertów (pełna lista referatów do 31 lipca 2014 r.)

1215 – 1300 przerwa obiadowa

1300 – 1530 referaty Ekspertów (pełna lista referatów do 31 lipca 2014 r.)

1530 – 1545przerwa kawowa  

1545 – 1730 referaty Ekspertów (pełna lista referatów do 31 lipca 2014 r.)

17 30           zakończenie  I dnia konferencji

 

II dzień – 10 września 2014


Warsztaty prezentujące produkt finalny projektu

Warsztaty od 9.00 do 16.00 (przerwa kawowa: 11.00-11.20, przerwa obiadowa: 13.30-14.00)


Warsztat I

Warsztat II

Warsztat III

Warsztat IV

Warsztat V

Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

Zagrożenia społeczno -wychowawcze

Zagrożenia związane z uzależnieniami

Cyberprzestępczość i nadużycia

Metodyka kształcenia w obszarze cyberzagrożeń

Prowadzący:

W. Duranowski

Prowadzący:

Dr A. Wąsiński

Dr A. Durasiewicz

Prowadzący:

Dr A. Wąsiński

Dr A. Durasiewicz

Prowadzący:

NASK

Prowadzący:

Dr Ł. Tomczyk

Limit miejsc : 25

Limit miejsc : 25

Limit miejsc : 25

Limit miejsc : 20

Limit miejsc : 25

Pierwszeństwo dla kadry szkolącej służby społeczne

 

Uczestnicy konferencji bezpłatnie otrzymają podręcznik pt. Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, który stanowi unikalny zestaw treści, metod i narzędzi dotyczących cyberzagrożeń. Publikacja stanowi kompletny program dydaktyczny. Zawiera informacje na temat różnych rodzajów zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, obejmuje: analizę zagrożeń, opis objawów, procedur działania w momencie wystąpienia zagrożenia oraz metody walki  z nimi, jak również narzędzia prewencyjne. Program jest nastawiony na praktyczny charakter zdobywania wiedzy. Służy temu zarówno sposób prezentacji treści w częściach opisowych (przystępny język, przejrzysta struktura i układ treści, czytelny graficzny sposób prezentacji z podziałem na numerowane akapity, ramki i pogrubienie najważniejszych treści), jak i znacząca baza ćwiczeń. Dodatkowo wskazówki, dobre praktyki, zalecenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych oraz przewodnik dla rodziców ułatwią stosowanie zdobytych informacji w praktyce. Nauczyciele dzięki działowi kształcenie będą mogli budować specjalistyczne programy dostosowane do potrzeb konkretnych grup. Program dzięki swojej elastyczności daje możliwość modelowania zajęć w zależności od wymogów określonych grup odbiorców - pracowników służb społecznych.

 

Rejestracja i informacje organizacyjne:

Iwona Sowa tel. 22 404 70 39, e-mail: i.sowa@wspkorczak.eu oraz Anna Zielińska a.zielinska@wspkorczak.eu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: TUTAJ

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 19 sierpnia br.


Dodaj komentarz


Drukuj stronę Back

Newsletter

Latest news!


Photo gallery


Partners